Skip to main content

ZGŁOSZENIA AWARII

Dzwonić w przypadku awarii po godzinach pracy biura SM

691-170-154

SEZON GRZEWCZY

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, prosimy o zamykanie drzwi w klatkach schodowych i wiatrołapach.

ZAKAZ PALENIA

W nawiązaniu do zgłoszeń mieszkańców informujemy, że w nieruchomościach (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia wspólne - suszarnie itp.) obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Zestaw dla właściciela pieska.

Zapraszamy do odbioru torebek na nieczystości po pieskach.

Internetowy system zgłoszeń (awarie, usterki, itp.)

Uprzejmie informujemy, że administracja SM "ROLBUD" wdrożyła internetowy system zgłoszeń awaryjnych (awaria oświetlenia, zalania, nie działa szlaban, winda itp). Zarejestrowani mieszkańcy naszych nieruchomości mają możliwość wysyłania zgłoszeń z komputera i aplikacji mobilnej oraz śledzenia postępu w usuwaniu zgłoszonych nieprawidłowości. Więcej o systemie na stronie www.imieszkaniec.pl

Zapraszamy do rejestracji!!!!

Po wypełnieniu formularza na stronie iMieszkaniec, rejestracja profilu będzie zatwierdzana po weryfikacji - poprzez podany nr telefonu, e-mail (porównanie z zapisanymi w naszej bazie) lub poprzez osobiste potwierdzenie w biurze naszej spółdzielni.

Instalacja fotowoltaiczna zasilająca urządzenia kotłowni gazowej przy ul. Balzaka 44a.
Walne Zgromadzenie 08.06.2018

 
Uprzejmie dziękujemy za udział i owocne głosowania na Walnym Zgromadzeniu Członków SM "ROLBUD" we Wrocławiu. Informujemy, że Zarząd kontynuuje realizację przyjętych na rok 2018 planów remontowych i organizacyjnych.
Nadmieniamy, że Spółdzielcy zawsze mają możliwość zgłaszania w naszej siedzibie, poprzez pocztę elektroniczną lub korespondencję tradycyjną uwag i propozycji mogących usprawnić proces zarządzania oraz poprawić estetykę i funkcjonalność naszych nieruchomości.

 

Pozdrawiamy serdecznie

Robert Moruń

Aleksander Dychała


Organizacja ruchu - zasoby SM (szlabany)

Instrukcja wjazdu na teren zasobów SM "ROLBUD":

  1. Podjechać tuż przed szlaban (czujnik w jezdni musi wykryć obecność pojazdu),

  2. Wybrać numer telefoniczny naklejony na belce szlabanu.

  3. Po wybraniu numeru słyszalny będzie sygnał zajętej linii, szlaban w tym czasie sprawdzi czy numer jest w bazie numerów uprawnionych. Jeśli jest uprawniony nastąpi otwarcie szlabanu (całość operacji od wybrania numeru do otwarcia szlabanu trwa kilka sekund). Nie jest ustanawiane połączenie i tym samym naliczanie kosztów osobie dzwoniącej. Ważne aby telefon nie miał numeru zastrzeżonego tj. aby inne aparaty rozpoznawały numer danego telefonu (CLIP).

  4. Po wjechaniu na teren naszych posesji szlaban automatycznie się zamyka.

  5. Przy wyjeździe z posesji szlaban automatycznie się otwiera po wykryciu pojazdu (nie trzeba dzwonić).

 

Nr telefoniczny - szlabany Godlewskiego 1-13

Szlaban 1 Godlewskiego - 720 228 845,

Szlaban 2 Godlewskiego - 720 228 837,

Szlaban 3Godlewskiego - 720 228 838,

Szlaban 4 Godlewskiego - 720 228 839,

 

Nr telefoniczny - szlabany Oporów

Szlaban 1 Oporów - 720 676 921,

Szlaban 2 Oporów - 720 676 922,

Szlaban 3 Oporów - 720 676 923,

Szlaban 4 Oporów - 720 676 924,

Szlaban 5 Oporów - 720 676 983,

Szlaban 6 Oporów - 720 676 984

Ankiety na temat budowy miejsc postojowych

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej przeprowadzono ankietę dotyczącą koncepcji budowy dodatkowych miejsc postojowych. Ankiety zawierały pytanie czy właściciele lokali są za lub przeciw budowie miejsc postojowych w obrębie ich nieruchomości. Ankieta dotyczyła budynków Balzaka 91-95/Cesarzowicka, Zoli 16-22 i Zoli 24-34, Zoli 36-42.

Wkrótce przedstawimy wyniki głosowań. Karty głosowań i podsumowania zostaną przekazane Radzie Nadzorczej.

Lokalizacje miejsc postojowych proponowane przez Zarząd.

Awaria sieci ciepłowniczej

Uprzejmie informujemy, że występujące w budynkach Balzaka 46 i Zoli 36-42 przerwy w dostawie ciepłej wody i ciepła spowodowane są awarią sieci ciepłowniczej. Obecnie jesteśmy na etapie naprawy uszkodzonego ciepłociągu. Miejsce uszkodzenia samodzielnie zlokalizowaliśmy naszą kamerą termowizyjną. Zwraca się nasza inwestycja w nowoczesny sprzęt, gdyż jest to kolejna trafna lokalizacja uszkodzenia podziemnej sieci ciepłowniczej bez angażowania specjalistycznych firm.